Emprego de cookies

Asociación Betula pode empregar cookies cando un usuario da súa web navegue por ela, de maneira que poida recoñece-las preferencias do usuario. O usuario ten a posibilidade de configura-lo seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir que se instalen no seu ordenador. Consulte as instrucións do seu navegador para ter máis información.