Se estás nesta páxina é porque che preocupa a túa privacidade e como utilizamos os teus datos. A Asociación Betula actualizou a súa Política de Privacidade para adaptala á nova lexislación da Unión Europea e cumprir coa actual normativa do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde o 25 de maio de 2018. Animámosche a ler detidamente este texto legal máis sinxelo, visual e transparente antes de facilitar os teus datos persoais na nosa web.

Para a Asociación Betula é unha prioridade o respecto e a protección dos datos persoais dos usuarios. Esforzámonos en crear un espazo seguro e confiable e por iso queremos compartir os nosos principios respecto a a túa privacidade.

 • Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que necesites de nós.
 • Nunca compartimos información persoal dos nosos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou no caso de que contemos coa túa autorización expresa.
 • Nunca utilizamos os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

Esta Política de Privacidade será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher calquera dos formularios onde se soliciten datos de carácter persoal ou cando nos escriban aos nosos correos electrónicos de contacto.

Regulacións legais ás que se acolle esta web

Adecuamos esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos teus datos persoais

 • Identidade do Responsable: Asociación Betula
 • Razón Social: Lugar do Campanario 13 Limodre, CP:15627 – Fene.
 • NIF: G-70370622
 • Rexistro Asociacion: 2013/017473.
 • Correo electrónico de contacto: custodia.betula@gmail.com
 • Actividade: Entidade non gobernamental (ONG) conservacionista sen animo de lucro. As nosas actividades son fundamentalmente accións e proxectos que se desenvolven ao redor da conservación e recuperación da fauna e flora autóctona e do patrimonio ambiental en xeral (natural, agrario, paisaxístico etc.).

Principios que aplicaremos á túa información persoal

No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo RGPD:

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia. Sempre imos requirir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos. Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os requirimos. Os mínimos posibles.
 • Principio de limitación do prazo de conservación. Os datos manteranse soamente durante o tempo necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as nosas listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade. Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

Como obtemos os teus datos?

Os datos persoais proceden do usuario que os facilita a través dos seguintes medios:

 • Formulario de contacto
 • Correo electrónico
 • Formulario de inscrición de socio
 • Formularios de inscrición para outros servizos, como xornadas, talleres e outras actividades formativas
 • Formularios de colaboración (donativos)

Poden os nenos usar os nosos formularios?

A entrega de datos persoais a través dos formularios da nosa web require unha idade mínima de 18 anos e a aceptación expresa da nosa Política de Privacidade e Aviso Legal.

Non recompilamos deliberadamente información persoal de nenos menores de 18 anos. Se nos damos conta de que un neno menor de 18 anos proporcionounos datos persoais, tomaremos medidas para eliminar a devandita información.

Se tes constancia de que un neno proporcionounos información persoal, contacta connosco en: custodia.betula@gmail.com

 • No caso dos menores de 18 anos requírese o consentimento dos pais ou titores legais para o tratamento dos seus datos persoais.
 • En ningún caso solicitaranse dos menor datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia.

Se es menor de 18 anos e accediches a esta web sen avisar aos teus pais non debes usar os nosos formularios sen a autorización previa dos teus pais ou titores legais.

Os menores de 18 anos non deberán usar os formularios dispoñibles na web cos seus datos persoais. Advírtese que deberán ser os pais, titores ou representantes legais quen habilite os mecanismos necesarios para evitar que os menores de 14 anos ao seu cargo accedan aos formularios desta web e faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión.

A Asociación Betula non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de 18 anos, nin ten medios para constatar a idade dos mesmos, e por tanto, non se responsabiliza da veracidade e exactitude dos datos facilitados polo usuario.

Se es un usuario maior de idade e tes ao teu cargo menores, será da túa exclusiva responsabilidade determinar que servizos e contidos desta web non son apropiados para a idade dos menores.

Existen programas informáticos que che permitirán filtrar e bloquear o acceso a determinados contidos e servizos, de tal forma que, se es pai, nai ou titor legal, poderás decidir cales son os contidos e servizos da internet aos que os menores ao teu cargo poden ter acceso e cales non.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando te conectas con esta web para mandar un correo electrónico ou para utilizar os nosos formularios, estás a facilitar información de carácter persoal da que somos responsables.

Esa información pode incluír o teu nome, dirección, correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao facilitar estes datos, estás a dar o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada pola Asociación Betula.

A finalidade da recollida de datos é a de manter un contacto directo e personalizado cos nosos usuarios e para mellorar os servizos que ofrecemos. Usaremos os teus datos para atender as dúbidas, contestar as túas consultas e xestionar as túas solicitudes.

Todos estes tratamentos están suxeitos ao teu consentimento, en ningún caso e baixo ningunha circunstancia venderemos, alugaremos ou cederemos datos de carácter persoal que poidan identificar os usuarios desta web. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais (seguros), neses casos, requirirase o consentimento previo aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración.

Os datos de carácter persoal que pedimos nos nosos formularios son necesarios para xestionar as túas solicitudes. Se non facilitas estes datos non poderemos atender correctamente as túas consultas.

Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e, posteriormente, polos períodos establecidos pola normativa aplicable para o cumprimento das obrigacións legais. Cando xa non sexan necesarios eliminarémolos da nosa base de datos.

 • Datos facilitados a través do formulario de contacto: ata que nos pidas que os eliminemos.
 • Datos facilitados por correo electrónico: ata que nos pidas que os eliminemos.
 • Datos facilitados a través do formulario de inscrición de socio: ata que solicites a baixa e posteriormente durante os prazos legalmente previstos.
 • Datos facilitados a través do formulario de inscrición para outras actividades: ata que nos pidas que os eliminemos, e posteriormente durante os prazos legalmente previstos.
 • Datos facilitados para colaborar con donativos: conservaranse ata que nos pidas que os eliminemos e polos períodos establecidos pola normativa aplicable para o cumprimento de obrigacións legais.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

O consentimento que prestaches, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos, é revocable en calquera momento. Comunícache coa Asociación Betula nos termos establecidos nesta Política de Privacidade para o exercicio do teu dereitos ARCO:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Opoñerse ao tratamento
 • Portabilidad de datos

Respectamos estes dereitos e poderás exercitalos sempre que queiras. Atenderémosche o máis axiña posible se queres solicitar calquera destas peticións.

Onde e como podes solicitar os teus dereitos?

Podes solicitar calquera petición e exercitar os teus dereitos escribíndonos á nosa dirección de correo postal, ou ao noso correo electrónico de contacto. En ambos os casos deberás indicar de maneira expresa a petición que desexas realizar e anexar unha copia do teu DNI, ou documento acreditativo equivalente.

 • Email: custodia.betula@gmail.com
 • Asunto: «PROTECCIÓN DE DATOS ACCESO», ou «PROTECCIÓN DE DATOS RECTIFICACIÓN», ou «PROTECCIÓN DE DATOS CANCELACIÓN», ou «PROTECCIÓN DE DATOS OPOSICIÓN»
 • Anexar ficheiro: Copia do Pasaporte ou DNI do titular dos datos.

Tamén tes dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control se consideras que o tratamento dos teus datos persoais infrinxe o regulamento, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos.

Mensaxes de correo electrónico a efectos de contacto

Os usuarios poden preguntar dúbidas acerca dos contidos publicados na web, enviar suxestións ou realizar calquera outra consulta a través dos nosos correos electrónicos.

Para este fin empregamos o sistema de e-mail Gmail (Google). As mensaxes dos usuarios con este propósito quedan almacenados nas nosas contas de Gmail e os datos correspondentes (e-mail e nome) baixo a política de privacidade de Google.

Os datos almacenados nas contas de Gmail da Asociación Betula nin se ceden nin se comparten con ninguén, e podes exercer os teus dereitos legais, segundo especifícase nesta política de privacidade.

Participación en concursos ou sorteos

Algunhas actividades promovidas por este sitio web ou a través dos perfís corporativos en redes sociais (ex. participación en concursos ou sorteos), poden conter condicións específicas en materia de protección de datos de carácter persoal. Ao participar neste tipo de accións promocionais organizadas por BETULA, os datos que nos facilites serán tratados unicamente para o fin que se indicou no enunciado da devandita actividade.

Redes sociais

A través da nosa páxina web tes acceso a distintas redes sociais e interactuar con elas. Usaremos estas plataformas para informar sobre os nosos proxectos, actividades, produtos ou servizos, e tamén sobre os doutras persoas e entidades que creamos de interese para os nosos seguidores.

En ningún caso utilizaremos os perfís dos nosos seguidores nas redes sociais para enviar publicidade. Se te fas seguidor da nosa páxina nas distintas redes sociais aceptas as condicións de uso e política de privacidade da rede social correspondente.

Cando accedas aos nosos perfís das redes sociais, debes ler detidamente as condicións establecidas en cada unha delas. Nós non asumimos responsabilidade algunha polos contidos ou opinións que outros usuarios destes espazos puidesen realizar, pero manteremos unha actitude vixiante e eliminaremos aqueles contidos que non consideremos apropiados ou que resulten contrarios á filosofía da nosa asociación.

Fotografías e Vídeos

Publicamos fotografías e vídeos coa finalidade de dar a coñecer os nosos artigos e proxectos. Tamén é posible que utilicemos fotografías e vídeos nas nosas redes sociais, polo que como usuario, quedas adscrito ás condicións legais de cada rede.

É posible que tomásemos fotografías en eventos e en actividades. Lembrámosche que polo mero feito de pousar, estás a aceptar tacitamente o tratamento da túa imaxe, que estará sometido ao cumprimento das disposicións establecidas na lei de protección de datos. Lembra que podes dirixirche a nós para revogar o consentimento mediante correo electrónico á seguinte dirección: custodia.betula@gmail.com

Ligazóns externas

Nas páxinas desta web poderás atopar ligazóns a outros sitios mediante diferentes botóns, links, banners etc., que che dirixirán a contidos, recursos, ferramentas ou noticias doutras páxinas webs, as cales son xestionadas por terceiros.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder a contidos que cremos interesantes. A Asociación Betula non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario por acceso ás devanditos ligazóns, aínda que sempre enlazamos con sitios de confianza que contrastamos e que ofrecen máximas garantías aos usuarios.
Se detectas que algunha ligazón nesta web non cumpre con estes parámetros, por favor avísanos canto antes para resolvelo. Podes dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: custodia.betula@gmail.com
Categoría de datos
As categorías dos datos que se tratan nesta web son simplemente datos identificativos. Non solicitamos datos sensibles ou especialmente protexidos.
+ Info » Art. 9 UE RGDP
A que destinatarios comunicaranse os teus datos?
Os datos persoais que os usuarios ou socios facilitasen a través da nosa páxina web ou durante algunha actividade serán tratados coa máxima confidencialidade e non se cederán a terceiros, salvo que exista obrigación legal. En caso de ser requiridos comunicaranse á Administración Tributaria e a outros organismos da Administración Pública.
Os datos poderán ser tratados por diversos encargados para os cales resulte necesaria a súa intervención para a correcta xestión da prestación dos servizos que ofrecemos, como axencias de transporte ou entidades bancarias para a cobranza do servizo prestado, seguros etc., así como polo persoal autorizado para as xestións administrativas, contables e fiscais.
Tamén poderán ter acceso aos teus datos os provedores que prestan servizos a esta web, como a empresa de desenvolvemento e mantemento web, ou a de aloxamento, os cales aplican o mesmo grao de protección da información que nós.
Secredo e seguridade dos datos
Comprometémonos no uso e tratamento dos datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos #de acordo con a finalidade coa que se recolleron. Tamén nos comprometemos a cumprir coa nosa obrigación de gardalos e aplicar as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que establece a normativa vixente de protección de datos, para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
Queremos informarche que os datos persoais que nos poidas facilitar como socio da Asociación Betula, poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente á Asociación Betula.
Con respecto á confidencialidade do procesamento, podémosche asegurar de que calquera persoa que estea autorizada pola Asociación Betula para procesar os teus datos (incluído o persoal ou colaboradores da asociación), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade.
Esta páxina web non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos por parte de terceiros como hackers e outros.
Exactitude e veracidade dos datos
Como usuario desta web aceptas proporcionar información completa e correcta nos formularios, ou nas túas mensaxes de correo electrónico, e garantes e respondes, como único responsable, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais que nos facilitaches, e comprométesche a mantelos debidamente actualizados.
Aceptación e Consentimento
É necesario que leses e esteas conforme con estas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte da Asociación Betula, na forma e para as finalidades que che indicamos nesta Política de Privacidade e no noso Aviso Legal.
Correos comerciais
Confirmámosche que dacordo con a LSSICE, non realizamos prácticas de SPAM, polo que non enviamos correos comerciais por vía electrónica que non se identificaron debidamente e ademais non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario.
Cambios na presente Política de Privacidade
A Asociación Betula resérvase o dereito para modificar esta Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou de autorregulación, polo que che aconsellamos que a visites periodicamente.
Integración co resto de textos legais
Esta Política de Privacidade compleméntase co Aviso Legal e a Política de Cookies asociados a esta páxina web.
Sempre estamos localizables: o noso contacto
Agradecémosche o tempo dedicado a ler esta Política de Privacidade. Ante calquera dúbida acerca destas condicións legais, por favor diríxeche a: custodia.betula@gmail.com e contestarémosche canto antes.
Última actualización: 14 de Abril de 2024