Na Asociación para a custodia do Bosque Atlántico – Betula colaboramos co Proxecto Ríos, custodiando o Río Baa (Cabanas-Fene-Mugardos).

Unha das labouras encomendadas é preservar a calidade das augas dos nosos ríos. Estacionalmente realízase unha análise das mesmas tomando mostras para analizar en laborartorio e comprobando a presenza de fauna, microfauna e flora como bioindicadores.