Microespazo interpretativo da horta galega
Maio 2016
INTRODUCCIÓN

Informe sobre procesos de custodia urbana: motivacións e casos previos.

FASE 1 (Estudo inicial)

 • Estudo da parcela (titularidade, tipo de solo, etc.)
 • Posta en valor do espazo (limpeza)
 • Inventario de elementos naturais e construídos
 • Firma de convenio e distribución de funcións

FASE 2 (Proceso de participación pública)

 • Deseño do proceso de participación (Antecedentes e accións)
 • 1ª Asemblea inicial de explicación do proxecto (AIC)
 • Colaboración con asociacións e asesoramento (AGFA do Eume, etc.)
 • Enquisas de campo e Enquisas web
 • 2ª Asemblea xeral (proposta de escenarios posibles para o espazo e presentación resultados proceso de participación)
  • Horta tradicional / Árbores froiteiras / Espazo de uso veciñal
 • Creación dunha Comisión intersocietaria responsable do proxecto (ó menos unha persoa de contacto por sociedade implicada)

FASE 3 (Plan de acción anual)

 1. Accións
  • Rehabilitación do espazo e das construcións
  • Redacción de informes sobre o proceso
  • Creación de redes sociais e difusión do proxecto (medios de comunicación)
  • Procura de financiación (Concello de Ares, Deputación da Coruña, Seitura)
  • Documentar o proceso dende o inicio con vistas a unha futura publicación
  • Presentación do proxecto ó certame de paisaxe da Fundación Juan de Vega
 2. Obxectivos
  • Actividades interpretativas (compromiso da AIC na organización de cursos)
  • Espazo interpretativo (paneis)
  • Espazo de uso veciñal (bancos)